Toeta

 

MTÜ Hea Algus on liitunud annetuste kogumise hea tavaga.

 

Meie mittetulundusühingu põhitegevuseks on hooliva, turvalise ja lapsesõbraliku kasvu-, arengu- ja õpikeskkonna loomisele kaasaaitamine. Kasutame selleks õpetajate koolitamist, lapsevanemate nõustamist, trükiste välja andmist ja erinevaid projektitegevusi. Kõikide nende tegevuste elluviimine nõuab ühingult rahalisi vahendeid.

 

Annetuste kaasabil saame enam tulemuslikumalt mõjutada ja levitada lapsekeskse lähenemise ideid lapsevanematele, õpetajatele, haridusjuhtidele ja laiemale üldsusele.

 

Siinkohal pöördume TEIE poole palvega lootuses, et panustate oma võimalusi MTÜ Hea Algus tegevuse heaks.

 

MTÜ Hea Algus põhikiri

 

Annetusi kogume MTÜ Hea Algus SWEDBANK arveldusarvele EE632200221010751173
Märgusõna/selgitus: annetushea-annetuste-koguja

 

 

MTÜ Hea Algus järgib annetuste kogumise head tava.

Scroll Up