Projekt nr VÜF-SP12-32 „MTÜ Hea Alguse Avatud Perekeskus“

Meil on suur rõõm teatada, et Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu on otsustanud toetada MTÜ Hea Algus projekti nr VÜF-SP12-32 „MTÜ Hea Alguse Avatud Perekeskus“. Projekti eesmärgiks on Tartu linna ja maakonna 0-10 aastaste lastega peredele kvaliteetse avaliku teenuse arendamine. Loodava Avatud Perekeskuse tegevuste eesmärgiks on positiivse vanemluse toetamine ja perekasvatuse edendamine. Projektitegevused viiakse läbi koostöös Tartu LV Sotsiaalabi Osakonna, […]

Loe edasi

Vanemaharidus ja koostöö: lapsevanemalt-lapsevanemale

MTÜ Hea Algus osaleb rahvusvahelises projektis “Vanemaharidus ja koostöö: lapsevanemalt-lapsevanemale”, mille raames pakume Teile võimalust osaleda küsimustiku täitmisel ning jagada kirja lõpus olevat linki oma asutuses ning tutvusringkonnas olevatele lapsevanematele. Küsitlus on anonüümne ja viiakse läbi Eesti, Läti ja Leedu lastevanemate hulgas, seega ootame vastajaid üle Eesti. Küsimustiku kaudu kogume andmeid lapsevanemate koolitusvajaduse ja hoiakute […]

Loe edasi

Vanemaharidus ja koostöö

24.-26. septembril toimus Riias projekti  Vanemaharidus ja koostöö (ingl.k. Parent education and cooperation project: Parent-To-Parent (P2P) esimene koostöönõupidamine. Hea Alguse esindajateks olid Gerda Sillaste ja Liivi Türbsal. Kohtumisel andsid Eesti, Läti ja Leedu esindajad põhjaliku ülevaate lastevanemate koolituse hetkeolukorrast. Arutluste käigus täpsustati projekti ajakava, määratleti edasised ülesanded ja tulemusteni jõudmise tee. Järgmiseks sammuks on ankeetküsimustiku […]

Loe edasi

Hea õpetaja kuu

Hea õpetaja kuu on neljandat aastat toimuv teemakuu, mille eesmärgiks on väärtustada õpetajate tööd ja populariseerida õpetajaharidust. Hea õpetaja kuu korraldust rahastatakse Eduko programmi raames Euroopa Sotsiaalfondist. Esmaspäeval algas taaskord hea õpetaja kuu, mis kestab terve oktoobri. Tänavuse hea õpetaja kuu märksõnaks on koostöö – seda õpetaja, õpilase, kogukonna ja ühiskonna vahel. MTÜ Hea Algus […]

Loe edasi

Emade hommik – Toit kui trend või abivahend lapse arenguks

20.septembri Emade Hommikul Kaubamajas rääkisime toitumisnõustamisest, tervislikest valikutest toidupoes ning D-vitamiini vajadusest. On üldteada, et õige toitumine tagab parema tervise. Kui mujal maailmas on toitumisnõustamine juba levinud ja tunnustatud eriala, siis Eestis on tegemist üsna uue valdkonnaga. Toitumisnõustamine tegeleb eeskätt tervisehäirete põhjuste ja mitte tagajärgedega. Toitumisnõustamine toetab tavameditsiini ning sellest on abi paljude krooniliste haiguste […]

Loe edasi

Lastering Hea Alguse keskuses

Alates 10.septembrist alustab taas LASTERING Hea Alguse keskuses Tartus (Veski 42, IIk). Tegevus toimub kell 10-11. Lasteringi tegevused on suunatud Tartu linna ja lähiümbruses elavatele väikelastega (0-3 eluaastat) peredele. Lasteringi eesmärgiks on pakkuda lapse arengut toetavaid tegevusi: laulumängud, loov- ja liikumistegevused. Tegevusi omavahel lõimides anname võimaluse lapse tunnete ja mõtete väljendamiseks ning oma maailma piiride […]

Loe edasi

HEA ALGUSE PEREPROGRAMMI VÄLJASÕIT ELISTVERE LOOMAPARKI

16.06.2012 toimus Hea Alguse Pereprogrammi teenusel olevate perede väljasõit Elistvere loomaparki. Üritusel osalejaid oli kokku 66.   Väljasõiduga soovisime pakkuda lastele ja lastevanematele loodusharidusliku sisuga õuesõpet ja meeldivat vaheldust linnakeskkonnale ning  igapäevategevustele.   Lapsed ja vanemad said näha erinevaid loomi ning täita töölehti, mis toetas loomapargis nähtut. Veel said pered osaleda viktoriinis, ühismängudes, pidada mõnusat piknikku […]

Loe edasi

Võistlus „Sõnad üksi ja kambakesi koos“

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames välja eesti keele õpetamise kogemuste võistluse lasteaiaõpetajatele. Lasteaed on väga elava õppimise keskkond. Õpitakse tundma maailma tervikuna ja selles toimima; ka keelelistele ja rahvuslikele väärtustele luuakse alus just lasteaia ja kodu koosmõjul. Missugusel viisil on teie lasteaias keelelise arengu arendamine mõtestatud ja korraldatud? Milliseid […]

Loe edasi

MTÜ Hea Algus üldkoosolek

13. juunil toimus Askari Puhkemajas MTÜ Hea Algus üldkoosolek. Kinnitati majandusaasta 2011 aruanne. Kinnitati neljaliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad: Jana Pillmann, Merle Rokk, Gerda Sillaste ja Kiur Põld. Tutvustati Hea Alguse tegemisi: võrgustikutöö, koolitused, Hea Alguse nähtavaks tegemisest ( facebook, koduleht, ajaveeb) ja listide olemasolust (liikmed, töötajad, juhatus), Raivo Kruse tutvustas Hollandis olnud koolitusest ja selle […]

Loe edasi

Lapse Huvikaitse Koda Pressiteade

Lapse Huvikaitse Koda arutab tänasel seminaril „Varajane märkamine ja sekkumine“ koos riigi, kohalike omavalitsuste jt avalik-õiguslike ning kolmanda sektori institutsioonide spetsialistidega, kes töötavad õigus-, haridus-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonnas, kuidas märgata abi vajavat last ning millised on võimalused tõhusamaks sekkumiseks. Seminari tulemusena valmib sisend ettepanekutena Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile. Seminar toimub Lapse Huvikaitse Koja projekti […]

Loe edasi

Scroll Up