Emade hommik

MTÜ Hea Algus ja Tartu Kaubamaja alustasid koostööprojekti EMADE HOMMIK jaanuaris 2010. Üritused on on mõeldud kõikidele väikelaste vanematele.   Emade Hommik toimub septembrist maini iga kuu eelviimasel neljapäeval kell 10.00 Dedi kohvikus Tartu Kaubamaja III korrusel.   Igal kuul on fookuses üks põhiteema, mille alusel saab kuulata erinevaid esinejad. Lisaks ootavad osalejaid mitmed eripakkumised […]

Loe edasi

Projekt VÜF-SP 12-32 ” MTÜ Hea Alguse Avatud Perekeskus”

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetuse suurus 34 397,23 eurot. Projekti kestvus: 01.11.2012-30.04.2014 Projekti raames ja toel soovime käivitada avalikke teenuseid pakkuva Perekeskuse, mille tegevus on suunatud pilootprojektina Tartu linna ja maakonna 0-10 aastaste lastega peredele. Perekeskuse poolt pakutava avaliku teenuse fookuses on: sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);  sotsiaalprobleeme […]

Loe edasi

Avatud ja koostöökeskne lasteaed

Toimumisaeg:  veebruar-detsember 2013 Läbiviija:  MTÜ Hea Algus ( www.heaalgus.ee; info@heaalgus.ee) Projekti sisuline kokkuvõte: Käesoleva projekti kaudu soovitakse kaasa aidata lasteaia, perede ja kogukonna koostöö toetamisele koolieelses eas (HTM-i prioriteetne valdkond2.1). Üle-eestilise projekti kaudu algatatakse erinevate maakondade haridusinimesi, lapsevanemaid ja õpetajaid kaasavad diskussioonid avatud suhtlemise ja efektiivse meeskonnatöö korraldamise võimalustest lasteaedades. Leiame,  et koostöö ja töökorraldus lasteaias […]

Loe edasi

Scroll Up